Situația COVID-19 în județul Iași

Municipiul Iași se află în scenariul verde, rata de incidență la 1000 de locuitori pentru perioada 31.10.2020 – 2021-09-25 fiind de 2.16

Restricții

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și a operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din locațitățile de pe raza localităților din județul Iași unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este:

 • mai mare de 3/1000 de locuitori, este interzisă;
 • mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-23,00.
 • Iași, unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este:

 • Mai mare de 3/1000 locuitori, este interzisă;
 • Mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 • Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc din localitățile de pe raza județului Iași, unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este:
 • Mai mare de 3/1000 locuitori, este interzisă;
 • Mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-21,00.
 • Activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități și evenimente culturale sunt interzise în localitățile de pe raza județului Iași, unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori.

  Pe raza județului Iași se interzice organizarea de evenimente private, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoiul României, (nunți, botezuri, mese festive etc), atât în spații deschise, cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc).

  Măsurile enunțate se aplică pentru o perioasă de 14 zile, respectiv 14.11.2020-27.11.2020, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

  Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr.55/2020.

  Scenarii

  Scenariul Verde

  <1 caz/1000 de locuitori

  Scenariul Galben

  1-3 cazuri/1000 de locuitori

  Scenariul Rosu

  >3 cazuri/1000 de locuitori

  Documente utile
  Declarație pe proprie răspundere
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 22:00-5:00
  Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/ telefon
  Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.

  OBLIGAȚII GENERATE DE INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

  Purtarea măstii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârstă de 5 ani în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, precum și în toate spațiile publice deschise.
  Afișarea la loc vizibil de către administratorii / proprietarii spațiilor publice deschise a obligativității purtării măștii de protecție
  În cazul organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane :
 • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • În cazul evenimentelor / întrunirilor în cadrul campaniei electorale:
 • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
 • efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
 • afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile;
 • limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;
 • limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în aer liber;
 • limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
 • limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
 • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
 • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.
 • Alte propuneri instituite în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 52 din 05.11.2020 adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență,
  • instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la 2 nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

  • toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore

  • în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.

  • interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00. (2) 

   • Prin excepție, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive: 

        •   deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

        • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; 

        • deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) 

        • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bulnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie. 

          • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere; 

          • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

          • Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. 

  • interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private. Art. 7 (1) Se propune suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și vulante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

  • instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 - 21.00. (2) 

  • Prin excepție, în intervalul orar 21.00 - 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. (3) 

  • Prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. Art. 10 

  • implementarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre să se realizeze pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evuluția 4 situației epidemiulogice, să se hotărască, după caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.